ZAKAZ POLOWANIA na prywatnym terenie!

Wyłącz swój teren z obwodu łowieckiego.

Nie chcesz, aby myśliwi bez Twojej zgody korzystali z Twojego terenu?


Jeśli Twoja działka jest włączona do obwodu łowieckiego, myśliwi mogą bez powiadamiania Cię o tym i nawet wbrew Twojej woli: urządzać na Twojej ziemi polowania, strzelać w kierunku zabudowań, wjeżdżać samochodami, instalować urządzenia związane z wykonywaniem polowania (np. budować ambony, paśniki itp.). Za utrudnianie polowania (np. zbieranie grzybów we własnym lesie albo wykonywanie prac polowych na własnym polu w czasie, kiedy myśliwi postanowili tam postrzelać) możesz nawet otrzymać mandat.

Nowy stan prawny


Od 2016 roku możesz już wyłączyć swój teren z obwodu łowieckiego.

10 lipca 2014 Trybunał Konstytucyjny stwierdził niezgodność art. 27 ust. 1 ustawy Prawo łowieckie z Konstytucją. Przepisy umożliwiające obejmowanie prywatnych nieruchomości reżimem obwodu łowieckiego bez zapewnienia ich właścicielom możliwości wyrażenia sprzeciwu wobec dysponowania przedmiotem swojej własności i ochrony konstytucyjnie chronionych praw własności - przestały obowiązywać w dn. 22 stycznia 2016 r. Od tego momentu każdy właściciel nieruchomości może skutecznie wezwać Sejmik wojewódzki do wyłączenia terenu z obwodu łowieckiego. Przepisy są jednoznaczne, zarówno Sejmiki wojewódzkie jak i (w przypadku sporu sądowego) kolejne sądy administracyjne powinny respektować prawomocne orzeczenia:

Czekamy na uprawomocnienie się niedawnych orzeczeń:

Bez potrzeby angażowania sądów wyłączeń na wniosek właścicieli terenów dokonały Sejmiki:

Sądy nie miały wątpliwości, że uchwały Sejmików wyznaczająca obwody łowieckie aktualnie, realnie i bezpośrednio naruszają swoimi regulacjami interes prawny właścicieli gruntów, którzy nie zgadzają się na wykorzystywanie należących do nich nieruchomości na cele związane z organizacją i prowadzeniem polowań na zwierzęta.

Czy wyłączenie działki z obwodu łowieckiego ma jakiś wpływ na możliwośc uzyskania odszkodowań za uprawy zniszczone przez dzikie zwierzęta? Żadnego! Za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny poza obwodami łowieckimi odpowiada Skarb Państwa (a nie koło łowieckie). [art. 50 ust. 1b i ust. 3 ustawy prawo łowieckie]

Jak wyłączyć działkę z obwodu łowieckiego w 3 prostych krokach

Wszystkie informacje na tej stronie są aktualne - stan prawny na październik 2017

(1)

Sprawdź, czy w miejscu, gdzie znajduje się Twoja działka ustanowiony jest obwód łowiecki:

na mapie ze strony BDL. Po otwarciu na dole kliknij w "mapy BDL" i wybierz "mapa łowiectwa", za pomocą ikonki (i) wybierz informacje o konkretnym terenie: "identyfikuj / obwody łowieckie / pełny zakres danych"

lub w uchwale Sejmiku wojewódzkiego:
dolnośląskie • kujawsko-pomorskie • lubelskie • lubuskie • łódzkie • małopolskie • mazowieckie • opolskie • podkarpackie • podlaskie • pomorskie • śląskie • świętokrzyskie • warmińsko-mazurskie • wielkopolskie • zachodniopomorskie

Zanotuj numer obwodu łowieckiego oraz dane swojej działki (adres i numer księgi wieczystej)

(2)

Pobierz (klikając w mapkę) wzór pisma do Sejmiku (wezwanie do usunięcia naruszenia prawa) i uzupełnij swoimi danymi.

Wybierz województwo:

(3)

Wydrukuj wezwanie, podpisz i wyślij listem poleconym.

Jeśli Sejmik odmówi usunięcia naruszenia prawa lub w ogóle nie odpowie na Twoje wezwanie w ciągu 30 dni, skontaktuj się z nami, pomożemy napisać skargę do WSA. Uwaga! Jeśli Sejmik nic nie odpowie lub przyśle odpowiedź później niż po 30 dniach, wtedy skargę do WSA trzeba wysłać nie później niż 60 dni od daty wysłania do Sejmiku wezwania do usunięcia naruszenia prawa (a jeśli Sejmik odpowie przed upływem 30 dni, wtedy termin na złożenie skargi to 30 dni od otrzymania tej odpowiedzi).

Zachęcamy, aby wezwanie do sejmiku wysyłać jak najszybciej, zanim zmienią się obecne przepisy. Planowana przez ministra Szyszkę nowelizacja ustawy Prawo łowieckie zakłada, że aby złożyć wniosek o wyłączenie swojej działki z obwodu łowieckiego, właściciel będzie musiał powoływać się na wyznawane przez siebie poglądy religijne i szczegółowo je uzasadniać przed sądem (mimo, iż taka ustawa będzie w oczywisty sposób sprzeczna z art. 53 ust. 7 Konstytucji RP).

Czy chcesz wesprzeć takie działania?


Jeśli informacje zawarte na tej stronie były dla Ciebie przydatne, możesz wesprzeć nasze działania. Możesz przekazać darowiznę na konto 71 1140 1108 0000 5035 1300 1001, możesz też przeznaczyć dla nas 1% swojego podatku – wystarczy w formularz PIT wpisać nasz numer KRS 0000118574 (więcej na stronie opp.zrodla.org)Nasze dane do kontaktu:

Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”
ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
tel. 42 6328118, e-mail: office@zrodla.org
http://www.zrodla.org