ZAKAZ POLOWANIA NA PRYWATNYM TERENIE

Nie chcesz, aby myśliwi bez Twojej zgody korzystali z Twojego terenu?
Nie lubisz jak ktoś bez pytania wjeżdża samochodem na Twoje pole?
Boisz się kul świszczących w pobliżu Twojego podwórka?

Jest kilka prostych sposobów, aby temu zapobiec i pozbyć się myśliwych ze swojej działki.

Co mogę zrobić?

złóż w starostwie oświadczenie o zakazie polowania
(działa już na drugi dzień)

zakaz w starostwie

CZYTAJ WIĘCEJ

złóż sprzeciw wobec nowego podziału województwa na obwody łowieckie

sprzeciw w sejmiku

CZYTAJ WIĘCEJ

sprawdź, czy w pobliżu będzie polowanie zbiorowe
(złóż sprzeciw)

polowania zbiorowe

CZYTAJ WIĘCEJ

Oświadczenie o zakazie polowania

Od 1 kwietnia 2018 r. obowiązuje znowelizowana ustawa Prawo łowieckie. Zgodnie z art. 27b właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości wchodzącej w skład obwodu łowieckiego może zakazać wykonywania polowania na swojej nieruchomości po prostu poprzez złożenie Staroście oświadczenia. Nie trzeba podawać powodu takiej decyzji.

WZÓR OŚWIADCZENIA - pobierz dokument Word

Oświadczenie można złożyć w dowolnym momencie, jest ważne od dnia następnego po złożeniu (jeśli to nie starosta jest organem wydzierżawiającym dany obwód łowiecki, on sam przekaże już oświadczenie do właściwego dyrektora Lasów Państwowych lub do Ministerstwa Środowiska).

Przy składaniu oświadczenia musi zostać potwierdzona autentyczność podpisu osoby składającej oświadczenie. Należy to zrobić stawiając się osobiście w urzędzie z dowodem osobistym.
Czy można treść oświadczenia podpisać przy notariuszu? Tutaj zdania są podzielone, niektóre starostwa nie chcą honorować takich oświadczeń. Więcej na ten temat - w artykule na prawo.pl

Prosimy dokładnie przeczytać z czym wiąże się złożenie takiego oświadczenia:

• złożenie oświadczenie nie oznacza "wyłączenia nieruchomości z obwodu łowieckiego". Nieruchomość pozostaje w obwodzie łowieckim, nie można na niej tylko wykonywać samego polowania. Myśliwi nadal mogą wchodzić na nieruchomość i np. wysypywać paszę dla zwierząt
• złożenie oświadczenia oznacza brak możliwości otrzymania odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny
• oświadczenia nie można cofnąć w trakcie trwania łowieckiego roku gospodarczego (tzn. przed 31 marca kolejnego roku)
• oświadczenie mogą składać wyłącznie osoby fizyczne - nie może go złożyć np. spółka czy fundacja posiadająca nieruchomość.

W przypadku pytań lub wątpliwości skontaktuj się z nami: info@zakazpolowania.pl

W całej Polsce do tej pory złożono już 1041 takich oświadczeń. Dokładne dane ile oświadczeń złożono w jakim powiecie można zobaczyć na tej mapce.

10 lipca 2014 Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że przepisy umożliwiające obejmowanie prywatnych nieruchomości reżimem obwodu łowieckiego bez zapewnienia ich właścicielom możliwości wyrażenia sprzeciwu wobec dysponowania przedmiotem swojej własności i ochrony konstytucyjnie chronionych praw własności – są niezgodne z Konstytucją. Wszystkie obwody łowieckie, wyznaczone w latach 2005-2015 przez sejmiki wojewódzkie, zostały wyznaczone na podstawie niekonstytucyjnych przepisów. Właściciele nieruchomości mogli sądownie unieważniać włączenie ich terenu do obwodu łowieckiego, w latach 2016-2019 zapadło 150 wyroków w takich sprawach.

W 2018 roku weszła jednak w życie nowelizacja ustawy Prawo łowieckie, która na nowo korzysta z domniemania konstytucyjności. Sejmiki wojewódzkie wyznaczyły obwodów łowieckich na nowo. Procedura zgłaszania uwag zakończyła się już we wszystkich województwach: świętokrzyskim, pomorskim, dolnośląskim, warmińsko-mazurskim, podkarpackim, podlaskim, kujawsko-pomorskim, opolskim, zachodniopomorskim, lubuskim, wielkopolskim, małopolskim, łódzkim, lubelskim i śląskim.
Złożono ponad 500 uwag, uwzględniono pojedyncze. W 9 województwach nie uwzględniono ani jednej uwagi właścicieli nieruchomości.
Osoby fizyczne mogą jedynie złożyć oświadczenie w starostwie. Osoby prawne (spółki, spółdzielnie, fundacje, stowarzyszenia itp.) zostały przez ustawodawcę pozbawione możliwości decydowania o swoich nieruchomościach.
Nasze stowarzyszenie złożyło w tej sprawię skargę do sądu administracyjnego.

Złożenie sprzeciwu wobec polowania zbiorowego

Od 2018 roku wszystkie polowania zbiorowe muszą być najpóźniej na 14 dni wcześniej zgłaszane przez myśliwych do urzędu gminy, a gminy mają max. 5 dni, żeby zamieścić informację o miejscu i terminie polowania na swojej stronie internetowej.

Wobec takiego polowania sprzeciw może złożyć nie tylko właściciel, ale również dzierżawca, użytkownik lub zarządca gruntu, na którym miałoby dojść do polowania.

Jak sprzeciwić się polowaniu zbiorowemu?

1.
Sprawdź na stronie internetowej swojego urzędu gminy (urzędu miasta) gdzie i kiedy będą odbywać się polowania zbiorowe. Jeśli nie możesz znaleźć tej informacji, wyślij do urzędu zapytanie gdzie umieszczone są te informacje (zobacz wzory zapytań z naszego monitoringu z 2018 roku).

Jeżeli zawiadomienie nie zostało umieszczone na stronie urzędu przynajmniej na 9 dni przed rozpoczęciem polowania lub nie zawiera wszystkich wymaganych informacji (nie tylko samej daty, ale również godziny rozpoczęcia i zakończenia polowania!), powiadom nas, spróbujemy podjąć kroki prawne. Nieogłoszone w terminie polowanie zbiorowe to sprowadzenia na spacerowiczów, turystów, grzybiarzy i właścicieli nieruchomości niebezpieczeństwa grożącego ich życiu lub zdrowiu i wykroczenie z art. 73 kodeksu wykroczeń.

2.
Jeśli na Twojej nieruchomości zaplanowane jest polowanie zbiorowe, bezzwłocznie zgłoś sprzeciw do urzędu gminy.

3.
Jeśli polowanie zbiorowe jednak będzie się odbywać, upewnij się, czy jest prawidłowo oznakowane tablicami:

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska (Dz.U. 2018 r. poz. 1939) tablice takie muszą być rozstawione w odległości 200 metrów od granicy obszaru, na którym odbywa się pędzenie zwierząt oraz na parkingach leśnych, szlakach turystycznych, miejscach zebrań publicznych itp. Nie mogą być one umieszczone w miejscach zasłoniętych, w obniżeniach terenu albo na tle obiektów w kolorze tablicy. Tablice muszą być umocowane na wysokości 160 cm (od gruntu do środka tablicy). Nie mogą być ustawione wcześniej niż na 24 godziny przed rozpoczęciem polowania i najpóźniej 24 godziny po jego zakończeniu muszą być zdjęte. Nie mogą być pozostawione "na zapas" na następne polowania.
Jeśli widzisz, że miejsce polowania nie jest prawidłowo oznaczone, zawiadom policję, to sprowadzanie na osoby postronne niebezpieczeństwa grożącego ich zdrowiu lub życiu!

Relacje właścicieli posesji

Jestem zainteresowana wyłączeniem mojej ziemi z polowań. Mam działkę na której znajduje się 0,8 ha lasu a pozostała cześć bezpośrednio przylega do linii lasu. Często widuję sarny, które pasą się na mojej działce. Chciałabym je ochronić przed ewentualnym polowaniem. Słyszałam, że można to zrobić, ale nie wiem od czego zacząć.
Marzena, woj. wielkopolskie

Odziedziczyłam po babci mały domek i kawałek lasu nad rzeką. Często przyjeżdżałam tam z dziećmi na weekendy. Czasami rano widzieliśmy sarny stojące na skraju lasu. Któregoś razu obudziły nas odgłosy wystrzałów, po naszym lesie chodzili mężczyźni z długą bronią. Widziałam potem, jak wieźli zabite sarny na przyczepce samochodowej. Chciałam to gdzieś zgłosić, ale okazało się, że myśliwi mogli tam legalnie polować.
Katarzyna, woj. śląskie

Na granicy lasu i mojego pola od zawsze stoi myśliwska ambona. Karma jest wykładana regularnie i jest dowożona samochodami terenowymi. Jednak gdy przywabione dziki zniszczyły mi uprawy, przez półtora roku nie mogłem doprosić się od koła łowieckiego odszkodowania. Myśliwi mówią, że to oni ratują nasze uprawy przed zwierzętami, tymczasem jest z nich tylko więcej szkody niż pożytku.
Andrzej, woj. lubuskie

Artykuły prasowe

Nasz dane do kontaktu

Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”
ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
tel. 42 6328118, e-mail: office@zrodla.org

Jeśli informacje zawarte na tej stronie były dla Ciebie przydatne, możesz wesprzeć nasze działania:
☑ przekazać darowiznę na konto 71 1140 1108 0000 5035 1300 1001
przekazać datek przez Facebook
☑ przeznaczyć dla nas 1% swojego podatku
☑ przekazać darowiznę online:

Polub nas

Znasz kogoś, kto chciałby wyłączyć swoją działkę z obwodu łowieckiego?
...w takim razie udostępnij tę stronę na FB!


Działania strażnicze dotyczące łowiectwa były w 2019 roku dofinansowane w ramach programu "Demokracja w Działaniu" Fundacji im. Stefana Batorego.
W 2023 roku działania w zakresie poradnictwa oraz monitoringu dofinansowane są przez Sieć Obywatelską Watchdog Polska i Fundusz Obywatelski im. Henryka Wujca
Podany na stronie stan prawny jest aktualny na rok 2023. Treści prezentowane na stronie nie mają charakteru porad prawnych, a służą celom informacyjnym.